Training toeristische marketing

destinatiemarketing.jpg
< >
Toevoegen Training specifiek voor medewerkers werkzaam in een bezoekersorganisatie. Aan de orde komt het doelgroepenbeleid, middelenmix en de concurrentiekracht

De training toeristische marketing richt zich specifiek op het vrijetijdstoerisme, waarbij er aandacht is voor:  

  • trends & ontwikkelingen in toeristische marketing
  • kritische succesfactoren voor succesvolle toeristische organisaties
  • mogelijke partners in toeristische marketing (van NS tot NBTC tot IENS) en hun toegevoegde waarde
  • doelgroepenbeleid
  • inzet van een efficiente middelenmix
  • concurrentiekracht van een destinatie

In overleg zijn ook maatwerk programma's leverbaar.