Over Hartelijk Welkom.nl

Hartelijk Welkom.nl is ontstaan om echt bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van regio's, accommodaties en (promotie)organisaties die meer bezoekers en meer zakelijke evenementen willen ontvangen. Vaak wordt er veel geld (via bijvoorbeeld subsidies) betaald voor activiteiten en diensten die elders allang succesvol zijn gebleken. Met een kleine aanpassing kunnen anderen deze toepassingen ook gebruiken. Hartelijk Welkom.nl werkt met vele deskundige partners samen en komt voort uit Bosscher & Klein, bureau voor destinatiemarketing.